Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

perspettiva s. r. o. je ESCO spoločnosť, ktorá poskytuje energetické služby v oblasti  Energy Performance Contracting (ďalej len „EPC“).

 

perspettiva s. r. o.:

  • je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb na Slovensku (ďalej len „APES - SK“), ktorej poslaním je podporovať využívanie EPC v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov
  • realizuje projekty EPC, pri ktorých typicky zabezpečí modernizáciu tepelného a vodného hospodárstva, úsporné osvetlenie  vykoná súvisiace technologické opatrenia
  • v súčasnosti sa zapája do viacerých európskych projektov v oblasti budovania kapacity pri poskytovaní EPC služieb

 

perspettiva s. r. oposkytuje profesionálne služby rovnako v oblasti energetického poradenstva, ako v procese verejného obstarávania.

Vďaka zázemiu a partnerom zabezpečuje a kontroluje kvalitu úkonov ako z energeticko-technického, tak procesno-právneho hľadiska.


Aktuálne

Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti s podporou Nórska a Slovenska

Problematika vysokej spotreby energií je v súčasnosti stále aktuálnejšia. Vyčerpateľnosť zdrojov núti spoločnosť hľadať riešenia a prijímať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Bariérou pri realizácii energeticky úsporných a efektívnych opatrení sú predovšetkým nedostupné finančné zdroje, a to najmä pre subjekty verejného sektora. Inovatívnou energetickou službou, ktorá zároveň poskytuje spôsob financovania riešení energetickej efektívnosti bez nadmerného zaťaženia rozpočtov verejnej správy je EPC, t.j. Energy Performance Contracting.Viac

Verejné obstarávanie ukončené

Verejné obstarávanie ukončené    Viac

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky    Viac
<< 1 2 3 4  ... 5 > >>