Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

perspettiva s. r. o. je ESCO spoločnosť, ktorá poskytuje energetické služby v oblasti  Energy Performance Contracting (ďalej len „EPC“).

 

perspettiva s. r. o.:

  • je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb na Slovensku (ďalej len „APES - SK“), ktorej poslaním je podporovať využívanie EPC v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov
  • realizuje projekty EPC, pri ktorých typicky zabezpečí modernizáciu tepelného a vodného hospodárstva, úsporné osvetlenie  vykoná súvisiace technologické opatrenia
  • v súčasnosti sa zapája do viacerých európskych projektov v oblasti budovania kapacity pri poskytovaní EPC služieb

 

perspettiva s. r. oposkytuje profesionálne služby rovnako v oblasti energetického poradenstva, ako v procese verejného obstarávania.

Vďaka zázemiu a partnerom zabezpečuje a kontroluje kvalitu úkonov ako z energeticko-technického, tak procesno-právneho hľadiska.


Aktuálne

ENEF 2016: S energiou rozumne a efektívne

ENEF 2016: S energiou rozumne a efektívne  Viac

Konferencia Energetický manažment 2015

Konferencia Energetický manažment 2015    Viac

Európsky etický kódex pre EPC

Pravidlá používania Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting na SlovenskuViac
<< 1 2 3 4 5  >>