Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

perspettiva s. r. o. je ESCO spoločnosť, ktorá poskytuje energetické služby v oblasti  Energy Performance Contracting (ďalej len „EPC“).

 

perspettiva s. r. o.:

  • je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb na Slovensku (ďalej len „APES - SK“), ktorej poslaním je podporovať využívanie EPC v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov
  • realizuje projekty EPC, pri ktorých typicky zabezpečí modernizáciu tepelného a vodného hospodárstva, úsporné osvetlenie  vykoná súvisiace technologické opatrenia
  • v súčasnosti sa zapája do viacerých európskych projektov v oblasti budovania kapacity pri poskytovaní EPC služieb

 

perspettiva s. r. oposkytuje profesionálne služby rovnako v oblasti energetického poradenstva, ako v procese verejného obstarávania.

Vďaka zázemiu a partnerom zabezpečuje a kontroluje kvalitu úkonov ako z energeticko-technického, tak procesno-právneho hľadiska.


Aktuálne

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

perspettiva s. r. o. | ESCO spoločnosť, člen APES - SK | sa v dňoch 9. a 10. decembra 2014 v Trnave zúčastnila konferencie organizovanej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, boli témy na konferencii, určené predovšetkým pre energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb, dodávateľov energií, zástupcov podnikov a verejného sektora.Viac

Energetická služba pomôže mierne znížiť ceny energií

http://www.energia.sk/spravodajstvo/elektrina-a-elektromobilita/analytik-energeticka-sluzba-pomoze-mierne-znizit-ceny-energii/15044/?infoservis=1121Viac

EXREN - Regional workshop on energy efficiency 2014+

perspettiva s. r. o. | ESCO spoločnosť, člen APES-SK |, bola dňa 02.12.2014 pozvaná na medzinárodný workshop pod názvom EXREN - Regional workshop on energy efficiency 2014+ (Slovakia - Austria).   Viac
<< 1 2 3 4 5  >>