Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

perspettiva s. r. o. je ESCO spoločnosť, ktorá poskytuje energetické služby v oblasti  Energy Performance Contracting (ďalej len „EPC“).

 

perspettiva s. r. o.:

  • je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb na Slovensku (ďalej len „APES - SK“), ktorej poslaním je podporovať využívanie EPC v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov
  • realizuje projekty EPC, pri ktorých typicky zabezpečí modernizáciu tepelného a vodného hospodárstva, úsporné osvetlenie  vykoná súvisiace technologické opatrenia
  • v súčasnosti sa zapája do viacerých európskych projektov v oblasti budovania kapacity pri poskytovaní EPC služieb

 

perspettiva s. r. oposkytuje profesionálne služby rovnako v oblasti energetického poradenstva, ako v procese verejného obstarávania.

Vďaka zázemiu a partnerom zabezpečuje a kontroluje kvalitu úkonov ako z energeticko-technického, tak procesno-právneho hľadiska.


Aktuálne

Nový zákon o energetickej efektívnosti

V NR SR bol schválený nový zákon o energetickej efektívnosti 21. októbra 2014. Tento zákon nadobúda účinnosť 01. decembra 2014.Viac

Tréning o možnostiach využitia metódy EPC v slovenských podmienkach

perspettiva s. r. o. ako ESCO spoločnosť bola pozvaná v mene Energetického centra Bratislava - slovenského partnera projektu Transparense na tréning o možnostiach využitia metódy Energy Performance Contracting (EPC) v slovenských podmienkach, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2014 v priestoroch spoločnosti ENEL a. s.   Program: 1. Predstavenie modelu EPC v kontexte slovenského a európskeho regulačného rámca a praktických skúseností 2. Postup prípravy a implementácie EPC projektov v praxi  Viac

Diskusný workshop: Implementácia EPC projektov

perspettiva s. r. o. sa zúčastnila 9. apríla 2014 v Bratislave diskusného workshopu ohľadom EPC projektov pre začínajúci EPC trh.Viac
<< 1 2 3 4 5  >>