Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

perspettiva s. r. o. je ESCO spoločnosť, ktorá poskytuje energetické služby v oblasti  Energy Performance Contracting (ďalej len „EPC“).

 

perspettiva s. r. o.:

  • je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb na Slovensku (ďalej len „APES - SK“), ktorej poslaním je podporovať využívanie EPC v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov
  • realizuje projekty EPC, pri ktorých typicky zabezpečí modernizáciu tepelného a vodného hospodárstva, úsporné osvetlenie  vykoná súvisiace technologické opatrenia
  • v súčasnosti sa zapája do viacerých európskych projektov v oblasti budovania kapacity pri poskytovaní EPC služieb

 

perspettiva s. r. oposkytuje profesionálne služby rovnako v oblasti energetického poradenstva, ako v procese verejného obstarávania.

Vďaka zázemiu a partnerom zabezpečuje a kontroluje kvalitu úkonov ako z energeticko-technického, tak procesno-právneho hľadiska.


Aktuálne

SIEA začala spracovávať energetické audity verejných budov

SIEA už spracováva podklady k prvým energetických auditom verejných budov. Do septembra 2015 majú energetickí špecialisti SIEA odovzdať energetické audity 250 objektov štátnej správy a miestnej samosprávy. Viac infoViac

Obce a mestá majú po prvý raz zasielať údaje o spotrebe energie

Obce a mestá majú po prvý raz zaslať súhrnné údaje o spotrebe energie za prechádzajúci rok do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Termín je do konca marca 2014. Viac info  Viac
<< < 1 ... 2 3 4 5  >>