Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

Diskusný workshop: Implementácia EPC projektov

perspettiva s. r. o. sa zúčastnila 9. apríla 2014 workshopu v Bratislave "Discussion workshop of EPC projects in the beginner markets" organizovaný v rámci projektu Transparense obsahom, ktorého bola diskusia o rôznych častiach implementácie EPC projektov s expertami z krajín (Nemecko, Česko, Rakúsko, Veľká Británia a Švédsko) s rozvinutým trhom EPC.

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

04.01.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky perspettiva s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava ako osoba podľa § 8 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) realizuje prieskum trhu pre v