Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

EXREN - Regional workshop on energy efficiency 2014+

perspettiva s. r. o. | ESCO spoločnosť | a zároveň spoluzakladateľ APESu-SK (Asociácia poskytovateľov energetických služieb na Slovensku) bola dňa 02.12.2014 pozvaná na medzinárodný workshopu pod názvom EXREN - Regional workshop on energy efficiency 2014+ (Slovakia - Austria). 

Workshop bol zameraný na výmenu skúseností s využívaním politík a opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti na slovenskej či rakúskej strane, za účasti odborníkov, na rakúskej strane z klimatického a energetického regionálneho modelového regiónu a z oboru ekológie a energetickej efektívnosti.

Za slovenskú stranu boli pozvaní energetický analytik ako aj hlavný radca Ministerstva hospodárstva SR, ktorí predstavili európske smernice o energetickej efektívnosti - 2012/27/EU ako aj transpozíciu európskej smernice 2012/27/EU.