Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020

 

perspettiva s. r. o. | ESCO spoločnosť, člen APES - SK| sa v dňoch 9. a 10. decembra 2014 v Trnave zúčastnila konferencie organizovanej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

O tom, ako ovplyvní nový zákon o energetickej efektívnosti trh s energetickými službami, čo sa zmení pri energetických auditoch, ale aj kto zaplatí naplánované úsporné opatrenia, boli témy na konferencii, určené predovšetkým pre energetických audítorov, poskytovateľov energetických služieb, dodávateľov energií, zástupcov podnikov a verejného sektora.