Perspettiva1

ESCO spoločnosť

perspettiva s. r. o. je ESCO spoločnosť - an energy service company, ktorá poskytuje energetické služby v oblasti  Energy Performance Contracting (EPC).

Spoločnosti energetických služieb (ESCO) plnia dôležitú úlohu pri poskytovaní služieb súvisiacich so znižovaním energetickej náročnosti budov a ich technických zariadení.

Pre správcu/vlastníka sú partnerom, ktorý poskytuje podporu a súčinnosť počas celej realizácie projektu od počiatočného auditu, cez riešenie financovania, až po samotnú rekonštrukciu.