Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

03.01.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky perspettiva s. r. o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava ako osoba podľa § 8 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) realizuje prieskum trhu pre v