Perspettiva2

EPC

EPC (Energy Performance Contracting) je energetická služba, kde poskytovateľ zhodnocuje súčasný stav, navrhuje, realizuje a financuje úsporné opatrenia, pričom jeho odmena je závislá od dosiahnutých úspor.

EPC je v zahraničí osvedčená energetická služba, ktorú využívajú klienti z oblasti štátnej a verejnej správy minimálne jedno desaťročie.

 

Prostredníctvom EPC je možné realizovať projekty v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov. Prioritnou oblasťou uplatnenia EPC sú nielen budovy verejného sektora, ale aj priemyselné budovy, systémy CZT alebo verejné osvetlenie. Táto služba smeruje k úsporám energie a teda aj k znižovaniu produkcie skleníkových plynov a to všetko bez nároku na financovanie zo strany verejného rozpočtu!