Dodávka a distribúcia energiíDodávka a distribúcia energiíDodávka a distribúcia energiíDodávka a distribúcia energiíDodávka a distribúcia energiíDodávka a distribúcia energií

Dodávka a distribúcia energií

Dodávka energií

 

Zabezpečujeme dodávky energií za výhodných cenových podmienok v štruktúre zodpovedajúcej potrebám zákazníka.

 

Distribúcia energií

 

Ponúkame prevádzkovanie lokálnej distribučnej sústavy v rámci vášho areálu so všetkými povinnosťami vrátane zabezpečenia licencovanej, koncesovanej činnosti.

Podnikanie v energetických odvetviach upravuje zákon č. 458/2000 Z. z. (energetický zákon).